Biuro Obsługi InteresantaBiuro Obsługi Interesantów (BOI) mieści się w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 27 – na parterze, przy wejściu głównym.

Zadaniem BOI jest profesjonalna obsługa stron postępowań sądowych, pełnomocników (obrońców), prokuratorów oraz pozostałych osób związanych z prowadzonymi postępowaniami z zachowaniem reguły jak najkrótszego czasu oczekiwania interesanta.
 

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które mogą naruszać przepisy innych ustaw, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Kierownik Biura Obsługi Interesanta

Funkcję tę sprawuje inspektor Ewa Tokarska


Inspektor Biura Obsługi Interesanta

Funkcję tę sprawuje Melania Gołyska

  • pok. 13, 14
  • tel. (15) 688-25-14

Inspektor Biura Obsługi Interesanta

Funkcję tę sprawuje Małgorzata Baska

  • pok. 13, 14
  • tel. (15) 688-25-15

Inspektor Biura Obsługi Interesanta

Funkcję tę sprawuje Ewa Krupa

  • pok. 13, 14
  • tel. (15) 688-25-16