Petycje wielokrotnePetycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017 r.

Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 29 petycji.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Treść petycji 

Odpowiedź na petycję z dnia 21 marca 2017 r.