Sygn. akt II K 52/17, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguOskarżonym w tej sprawie jest Mariusz K. lat 44. Akt oskarżenia zarzuca mu zabójstwo żony (art. 148 § 1 k.k) w nocy 1 stycznia 2017 roku w Kiełkowie. Drugim zarzutem jest zarzut znęcania się psychnicznego nad żoną i córką (art. 207 § 1 k.k). Oskarżony nie był dotąd karany i jest tymczasowo aresztowany.

Na rozprawie w dniu 30 stycznia 2018 roku zapadł wyrok. Oskarżony został uznany za winnego popełnienia obu zarzucanych mu czynów. Za przestępstwo z art. 148 § 1 kk wymierzono mu kare 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo z art 207 § 1 kk karę 2 lat pozbawienia wolności. Orzeczono łączną kare 25 lat pozbawienia wolności oraz zasądzono od oskarżonego na rzecz dwóch małoletnich córek zadośćuczynienia w kwotach po 100000 złotych. Wyrok ten nie jest prawomocny.

W dniu 8 maja 2018 roku akta sprawy przesłano Sądowi Apelacyjnemu w Rzeszowie wraz z apelacjami obrońcy oskarżonego i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej.