Sygn. akt II K 70/17, Sąd Okręgowy w TarnobrzeguSprawa oskarżonego Mariusza C. (lat 40, wykształcenie podstawowe, karany). Akt oskarżenia zarzuca mu popełnienie szeregu przestępstw (łącznie 13 zarzutów). Zarzuty dotyczą m.in. usiłowania doprowadzenia małoletnich do poddania się innym czynnościom seksualnym tj. popełniania przestępstw przewidzianych w art. 13 §1 kk. w związku z art. 197 §3 pkt 2 kk. w zbiegu z art. 244 kk w związku z art. 11 §2 kk. w związku art. 64 §1 kk. W dalszej kolejności akt oskarżenia zarzuca nakłanianie innych osób do robienia nagich zdjęć małoletnich, groźby pobicia i pozbawienia życia, znieważanie i fałszywe oskarżenia, fałszywe zeznania oraz przemoc i groźby wobec funkcjonariuszy policji. Termin pierwszej rozprawy wyznaczony został na dzień 30 stycznia 2018 roku godz. 9:00.