E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
III RNs 381/18 23.10.2018 Danuta Hayn Wydział III Rodzinny i Nieletnich BRAK SALI 08:00
III RNs 432/18 23.10.2018 Danuta Hayn Wydział III Rodzinny i Nieletnich BRAK SALI 08:30
II K 225/18 23.10.2018 Katarzyna Radzik Wydział II Karny 143 08:50
I C 1343/17 23.10.2018 Waldemar Krok Wydział I Cywilny BRAK SALI 09:00
III Nsm 381/17 23.10.2018 Agata Puzon Wydział III Rodzinny i Nieletnich 33 09:00
II K 287/18 23.10.2018 Katarzyna Radzik Wydział II Karny BRAK SALI 09:00
III RNs 412/18 23.10.2018 Danuta Hayn Wydział III Rodzinny i Nieletnich 36 09:10
III Nsm 369/18 23.10.2018 Agata Puzon Wydział III Rodzinny i Nieletnich 33 10:00
III Nsm 288/18 23.10.2018 Agata Puzon Wydział III Rodzinny i Nieletnich 33 11:30
III Cps 103/18 23.10.2018 Danuta Hayn Wydział III Rodzinny i Nieletnich BRAK SALI 12:00
II Kp 533/18 23.10.2018 Katarzyna Radzik Wydział II Karny 143 12:00
III Nsm 435/18 23.10.2018 Agata Puzon Wydział III Rodzinny i Nieletnich 33 13:00
III RNs 418/18 23.10.2018 Danuta Hayn Wydział III Rodzinny i Nieletnich BRAK SALI 14:30