E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Nr sali Godzina
I Ns 141/17 23.05.2019 Dariusz Różański Wydział I Cywilny 33 08:30
II W 267/19 23.05.2019 Katarzyna Radzik Wydział II Karny 138 08:50
II W 380/18 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 09:00
II K 181/18 23.05.2019 Katarzyna Radzik Wydział II Karny 138 09:00
II K 240/18 23.05.2019 Tomasz Kuczma Wydział II Karny 143 09:00
II Ko 7/19 23.05.2019 Artur Mielecki Wydział II Karny 32 09:00
II W 250/19 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 09:40
II W 248/19 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 09:50
II K 203/19 23.05.2019 Artur Mielecki Wydział II Karny 32 10:00
II K 172/19 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 10:00
II W 272/19 23.05.2019 Tomasz Kuczma Wydział II Karny 143 10:00
II K 166/19 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 10:10
II K 188/19 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 10:20
II K 844/18 23.05.2019 Jerzy Piękoś Wydział II Karny 36 10:30