Czytelnia aktCzytelnia Akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i jest pomieszczeniem monitorowanym. Mieści się ona w sali Biura Obsługi Interesantów na parterze budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27.

W Czytelni Akt udostępniane są akta spraw wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, z zastrzeżeniem, że Czytelnia Akt nie udostępnia materiałów objętych klauzulą tajności. Sposób ich udostępniania przez kancelarię tajną regulują odrębne przepisy.