Lokalizacja, godziny urzędowania, kontaktBiuro Obsługi Interesantów (BOI) wraz ze stanowiącą jego integralną część Czytelnią Akt mieści się w budynku Sądu przy ul. Sienkiewicza 27 – na parterze, przy wejściu głównym.

Interesanci przyjmowani są:

  • osobiście w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • na stanowiskach telefonicznych w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00, od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonów:
  • (15) 688-25-14; (15) 688-25-17 informacje w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu;
  • (15) 688-25-15; (15) 688-25-16 – informacje w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu;
  • Kierownik BOI (15) 688-25-17;
  • numer fax-u BOI (15) 688-26-78.