Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na rok 2018” funkcjonują Ośrodki dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

W ramach projektu działają dwa Ośrodki:

w Rzeszowie przy ul. Fredry 4 pokój nr 57 i 58 (na 4 piętrze)

w Strzyżowie przy ul. Dąbrowskiego 10 pokój nr 2 (na parterze)

Z uzyskanych informacji wynika, że w ramach projektu ośrodki są w stanie pokrywać dla osób najbardziej potrzebujących koszty związane z edukacją ogólnokształcącą odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych, koszty świadczeń zdrowotnych nierefundowanych przez NFZ. Są także w stanie realizować finansowanie dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Poradnictwo prawne i psychologiczne będzie prowadzone do 31.12.2018 r., aby skorzystać z bezpłatnej porady należy się wcześniej umówić u osoby pierwszego kontaktu:

w Rzeszowie telefonicznie 178620122 / 796600429 lub osobiście w godzinach pracy.

w Strzyżowie telefonicznie 699671598 lub osobiście w godzinach pracy.

Ponadto w tym roku istnieje możliwość dla świadków przestępstw skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej.

Wykaz Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem dostępny jest na stronie:

http://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/siec-pomocy/

 

 

Załącznik Rozmiar
Plakat Rzeszów - 2018.pdf 139.38 KB
Plakat Strzyżów 2018.pdf 137 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-03-21 14:14
Wytworzył:
Paweł |Dziewirz
Publikacja w dniu: 2018-06-01 22:04
Opublikował:
Paweł |Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 672