Narada pracowników Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu

W dniu 14 marca 2014 roku w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu odbyła się coroczna narada z policją tarnobrzeską. Oprócz licznych policjantów, na czele z I Zastępcą Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu nadkomisarzem Zbigniewem Brzyszczem, Zastępcą Komendanta młodszym inspektorem Tomaszem Oleksiakiem oraz przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w naradzie uczestniczyli również przedstawiciele Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w osobach: Prezesa Roberta Pelewicza, Przewodniczącego Wydziału Karnego - Zygmunta Dudzińskiego i Przewodniczącego Wydziału Penitencjarnego - Grzegorza Zarzyckiego. Prokuratury tarnobrzeskie reprezentowali: Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu Marian Burczyk i jego zastępca Anna Romaniuk, Prokurator Rejonowy w Tarnobrzegu Marta Mruk–Walczyk i jej zastępca Marcin Kurdziel oraz inni prokuratorzy. Ze strony Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w naradzie uczestniczyli Prezesi tegoż Sądu, Przewodniczący i sędziowie Wydziałów: Karnego i Rodzinnego, a także kuratorzy zawodowi.

W trakcie kilkugodzinnej narady szczegółowo omówiono wszelkie problemy wynikające z bieżącej współpracy reprezentowanych tam instytucji. Niezależnie od wysokiej oceny jakości tej współpracy, w toku ożywionej dyskusji i wymiany poglądów, wypracowano szereg nowatorskich rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych, które dodatkowo usprawnią jeszcze współdziałanie wszystkich instytucji ochrony prawnej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-03-25 14:51
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2014-03-25 14:52
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 395