Powołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na stanowisko Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia i zadań Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych (Dz. Urz. MS z dnia 29 kwietnia 2013 roku, poz. 204), Pan Robert Pelewicz Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu powołany został na stanowisko Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych. Ponadto Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych, Pan Prezes Robert Pelewicz powołany został na Przewodniczącego powyższej Grupy Roboczej.

Koordynator Krajowy jest odpowiedzialny za sprawne przeprowadzenie i zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych.  Do zadań Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych należy między innymi:

  • analiza obciążenia pracą osób zatrudnionych w ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych,
  • współpraca z prezesami sądów okręgowych, nadzorujących działalność ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych, w zakresie realizacji zadań związanych z migracją ksiąg wieczystych,
  • ustalenie harmonogramu zakończenia migracji ksiąg wieczystych w poszczególnych ośrodkach migracji ksiąg wieczystych,
  • określenie kierunków wykorzystania ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych.

Obsługę organizacyjno-biurową zadań Koordynatora Krajowego zapewnia Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu za pośrednictwem:

 

Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie ustanowienia i zadań Koordynatora Krajowego do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych

Zarządzenie Przewodniczacego Komitetu Sterującego Informatyką w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw zakończenia migracji ksiąg wieczystych

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-07-16 08:39
Wytworzył:
Katarzyna Sarzyńska-Sado
Publikacja w dniu: 2013-07-16 08:45
Opublikował:
Katarzyna Sarzyńska-Sado
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 879