Szkolenie referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz podległych sądów rejonowych w dniach 28-29 listopada 2013 roku

W dniach 28-29 listopada 2013 roku, w Ulanowie odbyło się szkolenie dla referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz podległych sądów rejonowych, organizowane przy współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. W imieniu Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu szkolenie otworzył Pan Piotr Kowalczyk referendarz sądowy, Kierownik Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.


Kierownik Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku
Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Piotr Kowalczyk

W ramach współpracy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku, na zaproszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Roberta Pelewicza, udział w szkoleniu wzięło trzech asystentów sędziego Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem w pracy zawodowej. Podczas pobytu goście odwiedzili nie tylko Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ale również Sądy Rejonowe w Tarnobrzegu i Stalowej Woli, a także Ośrodek Migracyjny Ksiąg Wieczystych w Nisku. Ponadto zobaczyli Areszt Śledczy w Nisku oraz Odział Zewnętrzny w Chmielowie.


Od lewej: Kierownik Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Piotr Kowalczyk oraz asystenci sędziego Sądu Apelacyjnego Obwodu Wołyńskiego w Łucku –
Alina Kowalczuk, Wasil Smetana oraz Sjergij Szeremeta.  

Dwudniowe szkolenie zostało podzielone na dwa bloki: przeznaczony dla referendarzy sądowych oraz dla asystentów sędziów.

Pierwszy blok tematyczny poprowadzili prelegenci:

  • Pani Edyta Sornat–Unisk - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południa w Warszawie, wcześniej Przewodnicząca I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Wołominie oraz VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie, przedstawiając temat:Księgi wieczyste – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”,
  • Pani Iwona Dybus-Grosicka - referendarz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, która omówiła Wybrane zagadnienia z orzecznictwa w sprawach wieczystoksięgowych oraz z zakresu znowelizowanych przepisów o hipotece”.


Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południa w Warszawie Edyta Sornat–Unisk

W drugim bloku tematycznym prelegentami byli:

  • dr Grzegorz Wolak - Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, Przewodniczący II Wydziału Karnego, który omówił „Zmiany w Kodeksie postępowania karnego wprowadzone ustawą z dnia 22 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013r, poz. 480), ustawą z dnia 10 maja 2013 roku (Dz. U. z 2013r, poz. 765) oraz wprowadzone na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2012 roku sygn. akt K 25/11 (Dz. U. z 2012r, poz. 1426) i z dnia 11 grudnia 2012 roku sygn. akt K 37/11 (Dz. U. z 2012r, poz. 1447), które weszły bądź wejdą w życie w roku 2013”,


Wiceprezes Sądu Rejonowego w Stalowej Woli dr Grzegorz Wolak oraz uczestnicy szkolenia

  • Pani Justyna Czech–Czarnecka - asystent sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, która przedstawiła temat: „Kształtowanie stosunku pracy przez ustawę i umowę”.

Ponadto w pierwszym dniu szkolenia Pani dr Maria Joanna Gondek - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przedstawiła wspólny dla referendarzy i asystentów temat: „Komunikacja niewerbalna w praktyce zawodowej, funkcje zachowań niewerbalnych”.


dr Maria Joanna Gondek - doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Katedrze Semiotyki i Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej,
wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 

Każdy z wykładów zakończony był dyskusją prowadzących z uczestnikami szkolenia.

Szkolenie podsumował Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pan Robert Pelewicz, który podziękował uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.


Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz oraz uczestnicy szkolenia

 

PROGRAM SZKOLENIA
dla referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
oraz podległych sądów rejonowych
28-29 listopada 2013 roku

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-12-04 11:54
Wytworzył:
Magdalena Kochowska - Leżoń
Publikacja w dniu: 2013-12-04 12:01
Opublikował:
Magdalena Kochowska - Leżoń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 401