Zakończenie kadencji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Z dniem 28 października 2013 roku upłynęła sześcioletnia kadencja Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzeg Sędziego Sądu Okręgowego Grzegorza Zarzyckiego.

Sędzia Sądu Okręgowego Grzegorz Zarzycki w 1992 roku ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1992-1994 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu, po czym w 1996 roku został powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W latach 2002-2004 pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziału Karnego oraz Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Następnie w 2004 roku sędzia Grzegorz Zarzycki otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, w którym to sądzie początkowo pełnił funkcję Kierownika Sekcji Penitencjarnej, a od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącego V Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych.

Grzegorz Zarzycki, jako sędzia penitencjarny, jest żywo zaangażowany w propagowanie odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego, jak również w działalność dydaktyczną, prowadząc szkolenia organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dla sędziów orzekających w sprawach karnych. Wraz z Prezesem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Panem Robertem Pelewiczem podtrzymuje również rozpoczętą w 2004 roku współpracę z Sądem Krajowym w Chemnitz oraz w 2006 roku z Sądem Apelacyjnym Obwodu Wołyńskiego w Łucku.

Oprócz pracy zawodowej sędzia Grzegorz Zarzycki, będąc aktywnym kibicem sportowym oraz zawodnikiem, bierze udział w spartakiadach środowiska prawniczego, uzyskując na tym polu znaczące osiągnięcia i zdobywając liczne medale oraz trofea, między innymi w bowlingu i brydżu sportowym. Grzegorz Zarzycki jest również członkiem Stowarzyszenia „Paragraf”, skupiającego prawników sportowców, gdzie świetnie spisuje się w roli kadrowicza i komentatora sportowego.   

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przez Pana Grzegorza Zarzyckiego, kierownictwo, sędziowie i pracownicy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu składają Panu Sędziemu serdeczne podziękowania za wkład i zaangażowanie w działalność sądu oraz życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej, nieustającej satysfakcji z podejmowanych działań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-10-29 15:04
Wytworzył:
Cezary Skowron
Publikacja w dniu: 2013-11-26 19:27
Opublikował:
Cezary Skowron
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 6 773