Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

W dniu 6 lutego 2014 roku w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, któremu przewodniczył Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu – Robert Pelewicz.

Tematem posiedzenia, zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku – o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U.2011.126.714), był wybór przedstawicieli zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu spośród swych członków w liczbie jednej pięćdziesiątej liczby sędziów okręgu, z uwagi na wygaśnięcie kadencji poprzednich przedstawicieli.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o wyborze na przedstawicieli zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu:

  • Pana Roberta Pelewicza Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
  • Panią Annę Moskal Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Ponadto zostały omówione bieżące sprawy organizacyjne sądów okręgu tarnobrzeskiego.


Od lewej: Wiceprezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Anna Moskal,
Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2014-02-20 14:42
Wytworzył:
Otylia Rękas - Sieradzka
Publikacja w dniu: 2014-02-20 14:42
Opublikował:
Otylia Rękas - Sieradzka
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 503