E - Wokanda

Informujemy, że Wokanda Internetowa (E-Wokanda) stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2019.138).

Wokanda internetowa (E-Wokanda) nie jest prawnie wiążąca i nie może być traktowana na równi z pisemnym zawiadomieniem wysłanym przez sąd.

Sygnatura Data Sędzia Wydział Godzina
I C 529/21 18.05.2022 Dariusz Różański I W. Cywilny 08:30
I C 598/20 18.05.2022 Bożena Kołodziej-Starostka I W. Cywilny 09:00
I C 14/22 18.05.2022 Grzegorz Barnak I W. Cywilny 09:00
II K 257/21 18.05.2022 Jerzy Piękoś II W. Karny 09:00
II Kp 441/21 18.05.2022 Artur Mielecki II W. Karny 09:00
III Nkd 91/21 18.05.2022 Agata Puzon III W. R i N 09:00
II K 259/21 18.05.2022 Jerzy Piękoś II W. Karny 09:30
I C 2/22 18.05.2022 Grzegorz Barnak I W. Cywilny 09:50
II Kp 115/22 18.05.2022 Artur Mielecki II W. Karny 10:00
II K 308/21 18.05.2022 Jerzy Piękoś II W. Karny 10:10
I Ns 347/21 18.05.2022 Grzegorz Barnak I W. Cywilny 10:30
II K 315/21 18.05.2022 Jerzy Piękoś II W. Karny 10:30
I C 106/22 18.05.2022 Dariusz Różański I W. Cywilny 11:00
II K 320/21 18.05.2022 Jerzy Piękoś II W. Karny 11:00