Bezpłatna pomoc prawna

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie
Oddział w Tarnobrzegu
Pl. B. Głowackiego 52
39-400 Tarnobrzeg
parter, pokój Nr 2, 7
tel./fax (15) 822-48-40; (15) 822-77-63
Udziela bezpłatnie porad prawnych w zakresie prawa pracy.
Dodatkowe informacje na stronie OIP Rzeszów: http://www.rzeszow.oip.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Punkt Interwencji Kryzysowej
ul. Kopernika 3
39-400 Tarnobrzeg
I piętro pok.119
tel. (15) 822-13-13
Udziela bezpłatnych porad prawnych w pierwszej kolejności dla klientów pomocy społecznej we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1
ul. Popiełuszki 29
37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 844-72-90
Porady prawne udzielane są w poniedziałki i piątki w godzinach od 11.00 do 13.00, po wcześniejszym umówieniu.
 
 
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie
w Mielcu
ul. Chopina 8
39-300 Mielec
tel. (17) 583-40-00
Porady prawne udzielane są we wtorki i czwartki w godzinach od 18.00 do 20.00.
 
 
Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
Dom Pomocy Społecznej
ul. Wyszyńskiego 16
39-300 Mielec
tel. (17) 780-05-05
Porady prawne udzielane są w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 17.00 do 19.00.
 
 
Stowarzyszenie Arka
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Mielcu
ul. Ks. H. Arczewskiego 5a
39-300 Mielec
tel. (17) 773-08-09
Porady prawne udzielane są w poniedziałki w godzinach od 17.00 do 19.00 z  wyłączeniem miesięcy wakacyjnych (lipiec, sierpień).
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl) gdzie mogą Państwo znaleźć więcej informacji.

 


 

System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

 

Dla kogo?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65 lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 

Co obejmuje?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl na której znajduje się m.in. interaktywna mapa Polski przedstawiająca lokalizacje punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych powiatach.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Tarnobrzegu:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Adres: M. Kopernika 3, Tarnobrzeg, godziny otwarcia: Poniedziałek - Piątek: godz. 10.00 - 14.00,
 • Urząd Miasta Tarnobrzega Adres: T. Kościuszki 32, Tarnobrzeg,
  godziny otwarcia: Poniedziałek: godz. 14.00 - 18.00, Wtorek, Czwartek, Piątek: godz. 15.00 - 19.00, Środa: godz. 08.00 - 12.00.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:36
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2017-05-11 14:43
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 34 337