Spotkanie modlitewno-dyskusyjne środowiska prawniczego z ordynariuszem diecezji sandomierskiej bp. Krzysztofem Nitkiewiczem.

W dniu 2 czerwca 2012 roku o godz. 11:00, w Diecezjalnym Ośrodku Kultury i Edukacji „Źródło” w Rytwianach, k. Staszowa w Pokameluńskim Zespole Klasztornym Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, odbyło się spotkanie modlitewno-dyskusyjne środowiska prawniczego z ordynariuszem diecezji sandomierskiej bp. Krzysztofem Nitkiewiczem.

Do pokamedulskiej pustelni przybyli pracownicy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z prezesem Robertem Pelewiczem, przedstawiciele sądów rejonowych, pracownicy tarnobrzeskich prokuratur, adwokaci i radcowie prawni oraz pracownicy urzędów i instytucji prawno-sądowniczych. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w poklasztornej świątyni, której przewodniczył biskup ordynariusz.

Podczas homilii bp Krzysztof Nitkiewicz mówił do zgromadzonych „Chrystus uczył swoich uczniów, że ich sprawiedliwość musi być większa niż, uczonych w Piśmie, to znaczy musi być skierowana ku rzeczywistemu dobru człowieka, ku jego zbawieniu, wolna od legalizmu, kultu prawa. Sam dał przykład takiej właśnie sprawiedliwości. Ponieważ jesteśmy uczniami Chrystusa, powinniśmy odzwierciedlać w naszym myśleniu i postępowaniu Jego sprawiedliwość. Inaczej nie naprawimy wyrządzonych szkód, nie podniesiemy nikogo z upadku, nie naprawimy świata”.

Po Eucharystii goście mieli możliwość zapoznania się z historią kamedulskiej pustelni oraz zwiedzili powstałą w odnowionych budynkach Galerię Kamedulską. Podczas spotkania dyskutowano o wielu sprawach związanych z sytuacją ustawodawczą i sądowniczą w naszym kraju.

Podsumowując spotkanie Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Robert Pelewicz zwrócił się do zgromadzonych gości, mówiąc, że „Jest to spotkanie integracyjno-formacyjne naszego środowiska, które pozwala na refleksję nad zawodowym i prywatnym życiem w świetle naszej wiary, nad tym jak wypełniamy nasze powołanie i misję nam powierzoną. Podstawą naszego funkcjonowania i misji jest człowiek, obywatel, nad którego sprawą, sędzia, prokurator, radca prawny czy adwokat się pochyla. Dzięki sprawnie działającym sądom możemy rzetelnie, sprawiedliwie i możliwie szybko rozstrzygać konkretne sprawy. I dlatego ich obecność i działalność jest tak konieczna i potrzebna”.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-06-04 14:11
Wytworzył:
Ewa Sapielak
Publikacja w dniu: 2012-06-05 09:22
Opublikował:
Ewa Sapielak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 101