System Dozoru Elektronicznego (SDE)

System dozoru elektronicznego jako środek polityki karnej jest alternatywny do kary pozbawienia wolności. Polega na okresowym kontrolowaniu obecności lub nieobecności w miejscu skazanych znajdujących się poza zakładem penitencjarnym. Monitoring elektroniczny służy  zwiększeniu skuteczności w egzekwowaniu nałożonych obowiązków.  

Zasady i tryb stosowania dozoru elektronicznego określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku (Dz. U. z 2010 roku, Nr 142, poz. 960 z późn zm.).

Więcej informacji dotyczących dozoru elektronicznego znajduje się w zakładce Informacje praktyczne / System dozoru elektronicznego Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek kuratora o udzielenie zezwolenia na SDE 

Wniosek skazanego o udzielenie zezwolenia na SDE

Zgoda osób wspólnie zamieszkujących na SDE

Zgoda skazanego na złożenie wniosku przez kuratora zawodowego na SDE

    

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-29 10:49
Wytworzył:
adminso
Publikacja w dniu: 2018-12-01 17:01
Opublikował:
adminso
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 11 984