Referat Wizytacyjny

Starszy inspektor ds. biurowości

Funkcję tę sprawuje Robert Janda


 

Sędziowie Wizytatorzy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

SSO Karolina Barańska - Wizytator ds. cywilnych i komorniczych
SSO Ewa Domańska - Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich
SSO Małgorzata Szwedo-Dec - Wizytator ds. karnych i wykonania orzeczeń karnych
SSO Wojciech Paluch - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 

Do zadań Referatu wizytacyjnego w szczególności należy:

  1. nadzór nad działalnością administracyjną w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz w sprawach gospodarczych Sądu i jednostek podległych poprzez, między innymi wizytacje i lustracje;
  2. nadzór nad działalnością komorników sądowych;
  3. dokonywanie oceny pracy kandydatów ubiegających się na wolne stanowiska sędziowskie;
  4. opracowywanie analiz, informacji i sprawozdań z działalności merytorycznej Sądu oraz jednostek podległych;
  5. wykonywanie czynności nadzorczych w jednostkach podległych przez inspektorów do spraw biurowości w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów sądowych oraz kontrola organizacji pracy i ewidencji czynności kuratorskich w sekretariatach zespołów kuratorskich;
  6. sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych dotyczących działalności sądów.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-08 11:34
Wytworzył:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Publikacja w dniu: 2023-02-24 14:51
Opublikował:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 18 332