Sekcja Informatyczna

Kierownik Sekcji Informatycznej
 

Funkcję tę sprawuje Radosław Skwara

 

W ramach Oddziału Administracyjnego funkcjonuje Sekcja Informatyczna, do zadań której należy:

 1. planowanie i organizacja przedsięwzięć informatycznych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i sądów rejonowych w okręgu tarnobrzeskim mających na celu utrzymanie oraz rozwój systemów informatycznych z uwzględnieniem zaleceń oraz projektów jednostek nadrzędnych;
 2. prowadzenie zadań koordynowanych przez Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;
 3. współpraca z Krajowym Koordynatorem ds. koordynacji wdrożeń systemów informatycznych w sądach powszechnych;
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanego sprzętu i oprogramowania
  w sądzie za pomocą narzędzi informatycznych;
 5. prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych w programie do ewidencji majątku;
 6. przygotowanie pod względem merytorycznym specyfikacji technicznych do przetargów dotyczących zakupów informatycznych;
 7. administrowanie systemami informatycznymi i obsługa techniczna systemów informatycznych posiadanych przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu;
 8. administrowanie urządzeniami zabezpieczającymi (firewall, router);
 9. nadzór techniczny nad sprzętem do nagrywania rozpraw i przesłuchiwania świadka na odległość (sprzęt do wideokonferencji);
 10. inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformacyjnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 11. koordynacja w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu;
 12. nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania sprzętu informatycznego, w
  szczególności,
  • instalacja sprzętu i reinstalacja oprogramowania,
  • zmiana miejsca użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją gospodarowania majątkiem,
  • konserwacja i bieżąca naprawa,
  • przygotowanie do likwidacji zbędnego sprzętu komputerowego;
 13. świadczenie pomocy technicznej użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu
  i oprogramowania z wyłączeniem czynności przewidzianych przez obowiązki służbowe użytkownika;
 14. opracowywanie i wdrażanie jednolitych procedur dotyczących bezpiecznego oraz efektywnego korzystania z zasobów informatycznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez użytkowników w sądzie okręgowym;
 15. nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie  konfiguracji i aktualizacji;
 16. wsparcie użytkowników oraz obsługa techniczna w zakresie systemu do rejestracji przebiegu rozpraw w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
 17. nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania portali: transkrypcji, orzeczeń
  i informacyjnego, a także Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU);  
 18. promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych usprawniających realizację zadań wymiaru sprawiedliwości, w zakresie właściwości okręgu tarnobrzeskiego.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-03-08 11:34
Wytworzył:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Publikacja w dniu: 2019-10-15 12:26
Opublikował:
Magdalena Kochowska-Leżoń
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 7 814