Sąd Rejonowy w NiskuObszar właściwości Sądu Rejonowego w Nisku obejmuje: Bojanów, Nisko, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Jeżowe, Harasiuki, Jarocin, Krzeszów.