Jestes tutaj:

Podstawa prawnaBiuro Obsługi Interesantów wraz ze stanowiącą ich integralną część Czytelnią Akt w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27 zostało powołane z dniem 1 lutego 2012 roku na mocy Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 stycznia 2012 roku Nr 2/2012 Działalność Biura Obsługi Interesantów oraz Czytelnia Akt opiera się na Regulaminach, będących załącznikami do w/w Zarządzenia.

Zarządzeniem Nr 22/2012 z dnia 24 września 2012 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wprowadził do stosowania w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu „Regulamin e-czytelni Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzeniem Nr 21/2013 z dnia 23 lipca 2013 roku Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wprowadził do stosowania w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu „Regulamin Czytelni akt Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. W związku z powyższym traci moc obowiązującą „Regulamin Czytelni akt Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu” stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2012 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 27 stycznia 2012 roku.   

Regulacje dotyczące pracy Biura Obsługi Interesantów: