Przejdź do treści

Otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli

W dniu 13 października 2023 r. miało miejsce otwarcie Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli.  

Uroczystość zainaugurowało przemówienie Pani Anny Polańskiej-Ziobro Prezesa Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, która podkreśliła, że każde dziecko zasługuje na drugą szansę, a Ośrodki Kuratorskie właśnie temu mają służyć.

Zdjęcie 1
 

Pan Piotr Słaby Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie zaznaczył, że działalność Ośrodka  ma na celu działania zmierzające do tego, by podopieczni nie wracali już na złą drogę i nie popełniali podobnych  błędów w przyszłości, pracując nad swoimi postawami pod czujnym okiem kuratorów, wychowawców i psychologów oraz osób, które będą pomagać im w nauce.

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Pani Barbara Rzekęć w swoim wystąpieniu podkreśliła, że Ośrodek Kuratorski w Stalowej Woli jest piątą taką placówką w okręgu tarnobrzeskim, która będzie prowadzić działalność wychowawczą, resocjalizacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną i kontrolną.

Pani Prezes zaznaczyła, że warunki oddziaływania wychowawczego w ośrodku kuratorskim pozwalają nie tylko na intensywniejszą pracę z nieletnim niż w wypadku zwykłego nadzoru, lecz także na bardziej indywidualne podejście w traktowaniu wychowanka, w czym realizuje się bardzo ważna zasada podmiotowego traktowania nieletniego.

Zdjęcie 2
 

Skierowanie nieletniego do ośrodka kuratorskiego to środek wychowawczy przewidziany art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ośrodek kuratorski jest formą resocjalizacji otwartej, nie rozdziela dziecka z dotychczasowym środowiskiem, np. rodzinnym, umożliwia dalszą realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania, rozwija umiejętności życiowe, uczy samodzielności i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny oraz współpracy i stosowania się do zasad współżycia społecznego.

W tego typu placówkach, działających przy sądach rejonowych, pracują zawodowi kuratorzy sądowi, psycholodzy, nauczyciele oraz inni specjaliści, służący dzieciom swoją wiedzą i doświadczeniem.

Praca z nieletnimi w takim ośrodku polega w szczególności na prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjnych, które mają na celu rozwijanie zainteresowań 
i kreatywności. Resocjalizacja w ośrodkach kuratorskich podlega także na podejmowaniu działań  polegających na organizowaniu nieletnim czasu wolnego, nawiązywaniu współpracy z otoczeniem, prowadzeniu terapii i udzielaniu pomocy, której tak często nie doświadczają.

Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.

Zdjęcie 3

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 194