Przejdź do treści

Podstawa prawna

Podstawa działalności Sądu

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu jako jednostka budżetowa działa na podstawie:

  • Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483);
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1223);
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 1141);
  • Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS poz. 138).

 

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 20 155