Przejdź do treści

Petycje wielokrotne

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

- Petycja wpłynęła w dniu 16 stycznia 2017 r. (A.013-12/17)

- Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

- W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

- Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

- We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 29 petycji.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Treść petycji 

Odpowiedź na petycję z dnia 21 marca 2017 r. 

____________________________________________________

Petycja wielokrotna w sprawie udostępnienia materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych dotyczących tematyki kredytów złotowych indeksowanych / denominowanych do walut obcych.

- Petycja wpłynęła w dniu 5 października 2018 r. (A-059-18/18)

- Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Trwa analiza treści petycji – petycja w rozpoznaniu.

- W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 2 miesiące od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

- Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

- We wskazanym terminie oczekiwania wpłynęło łącznie 2 petycje.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji przewidziane w art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Treść petycji 

Odpowiedź na petycje z dnia 10 grudnia 2018 r.


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 834