Przejdź do treści

Ławnicy

Ławnik - niezawodowy członek składu orzekającego, stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości.

Status ławnika określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  (Dz. U.2019.52) – rozdział 7.

Zgodnie z art. 4 § 1 w/w ustawy „W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej” oraz  § 2 „Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi”.


 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Monika Adamczyk
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 21 254