Przejdź do treści

Konta bankowe

Oddział Finansowy Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu uprzejmie prosi wszystkie osoby dokonujące wpłat na wybrane konto z Sądu, aby w treści "przelewu" lub "przekazu" wyraźnie określić:

  • Sygnaturę akt sprawy (krórej sprawa dotyczy)
  • Nazwę sądu, którego dotyczy wpłata (SO Tarnobrzeg, SR Nisko, SR Kolbuszowa)
  • Imię i nazwisko (osoby, której wpłata dotyczy)
  • Adres zamieszkania

W przypadku wypełniania przekazu ręcznie, należy używać drukowanych liter.

 


Konto dochodów budżetowych do wpłat z tytułu opłat sądowych:
(wpisy, opłaty, grzywny)

 04 1010 1528 0001 4322 3100 0000

 NBP O/Rzeszów


Numer konta sum depozytowych
(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)

87 1130 1017 0021 1000 7590 0004

 BGK


Numer konta sum na zlecenie
(zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp)

 24 1130 1105 0005 2158 2920 0004

 BGK


Numer konta Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 51 1130 1105 0005 2158 2920 0003

 BGK


 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Sowińska Barbara
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 60 554