Aktualności

2020-07-03
 

Zachęcamy do składania korespondencji adresowanej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do skrzynki podawczej przed głównym wejściem do budynku. Tożsama skrzynka funkcjonuje dla…
2020-06-17
Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa…
2020-06-16
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono do stosowania nowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”.

Osoby…
2020-05-31
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu  z dnia 2 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia czasu pracy dla…
2020-05-25
Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia…
2020-05-15
Wykaz spraw, które nie zostały odwołane (odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 14 maja 2020 r. Nr…
2020-05-15
Wykaz spraw, które zostały odwołane (nie odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 14 maja 2020 r. Nr…
2020-05-14
Zarządzenie Nr 19/2020 Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników…
2020-05-11
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Nr 17/2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.…
2020-05-04
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieruchomości@”

Czasopismo jest zbiorem merytorycznych stanowisk i poglądów naukowców oraz forum wymiany doświadczeń praktyków…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d