Aktualności

2020-11-10
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 21 października 2020 roku (Dz.U.2020.1892) opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący…
2020-11-05
Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 14/2020 w sprawie środków  zapewniających ochronę życia i zdrowia osób…
2020-08-06
Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu ogłasza konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu / stołówki w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu przy ul. H. Sienkiewicza…
2020-08-04
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 4 sierpnia 2020 r. Nr 24/2020 w sprawie przeciwdziałania COVID-19 w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby…
2020-07-03
 

Zachęcamy do składania korespondencji adresowanej do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu do skrzynki podawczej przed głównym wejściem do budynku. Tożsama skrzynka funkcjonuje dla…
2020-06-17
Minister Sprawiedliwości i Główny Inspektor Sanitarny opracowali załączone poniżej Zalecenia dla funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa…
2020-06-16
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2020 r. wprowadzono do stosowania nowy „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu”.

Osoby…
2020-05-31
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2020
Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu  z dnia 2 marca 2020 roku
w sprawie ustalenia czasu pracy dla…
2020-05-25
Zarządzenie Nr 7/2020 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie ustalenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia…
2020-05-15
Wykaz spraw, które nie zostały odwołane (odbędą się) zgodnie z treścią
 § 1 zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
 z dnia 14 maja 2020 r. Nr…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d