Przejdź do treści

Inspektor ds. BHP i PPOŻ

Główny specjalista ds. BHP, Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Sądu 
Okręgowego w Tarnobrzegu

Funkcję tę sprawuje Pan Adam Rajtar

 

 1. Główny specjalista do spraw BHP podlega bezpośrednio Dyrektorowi Sądu.
 2. Do zadań głównego specjalisty należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności: 
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w Sądzie;
 • informowanie Dyrektora Sądu o stwierdzonych warunkach uciążliwych i występujących zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków i propozycji zmierzającym do ich usunięcia;
 • przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i projektów instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • uczestnictwo i współpraca z innymi komórkami w organizacji szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • terminowe kierowanie pracowników na szkolenia bhp i p.poż zgodnie z prowadzoną ewidencją;
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i podstawowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż;
 • prowadzenie ewidencji osób przeszkolonych z zakresu bhp i p.poż oraz przekazywanie do sekcji kadr zaświadczeń bhp i p.poż, celem dołączenia do akt osobowych pracowników.
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach podległych;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Sądzie oraz nadzór nad tymi sprawami w jednostkach podległych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Beata Kiszka
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 17 165