Serwis Rzecznika Prasowego

Do zadań Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu należy:

  • realizacja obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;
  • aktywna polityka informacyjna, w szczególności organizowanie konferencji prasowych;
  • popularyzacja problematyki sądownictwa w mediach;
  • informowanie mediów i opinii publicznej o działalności Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego;
  • organizowanie spotkań mediów i innych środowisk opiniotwórczych z Kierownictwem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, innymi przedstawicielami sądów okręgu tarnobrzeskiego;
  • redagowanie informacji promocyjnych i edukacyjnych dotyczących Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu oraz ich udostępnianie;
  • bieżące informowanie o toczących się przed sądami okręgu tarnobrzeskiego sprawach, które pozostają w zainteresowaniu opinii publicznej a także mediów;
  • stały monitoring  lokalnych mediów;
  • bieżące informowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu o publikacjach na temat Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i jednostek podległych;
  • redagowanie i publikacja informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-01-25 23:21
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu: 2023-09-11 08:07
Opublikował:
admin
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 32 986