Przejdź do treści

Prezesi Sądu Okręgowego

Anna Wielgus - Prezes (1976-1978)

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 1958 r. Aplikację sądową odbyła w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1963 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Rzeszowie. Od stycznia 1975 r. objęła stanowisko prezesa tego Sądu, a w sierpniu 1975 r. otrzymała nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Od 1976 r. do połowy 1978 r. prezes Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości od grudnia 1977 r. Powołana na stanowisko sędziego SN w Warszawie na dwie kadencje (1980-1990). Po upływie kadencji pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości jako główny specjalista. W 1996 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i następnego roku przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W dniu 10 lipca 2005 r. przeszła w stan spoczynku.

 

Ignacy Szafran - Prezes (1978-1990)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1957 r. Aplikację sądową odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1961 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Jarosławiu (pełnił funkcję wiceprezesa tego Sądu). W latach 1965-1976 prezes Sądu Powiatowego w Tarnobrzegu. W 1976 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu w latach 1976-1978 wiceprezes tego Sądu. Prezes Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu od 1978 r. do 1990 r. W latach 1992-2002 wizytator ds. wieczysto - księgowych, a w latach 1994-2004 przewodniczący wydziału cywilnego. Z dniem 30 października 2004 r. przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski w 2005 r.

 

Ryszard Bryk – Prezes (1990-1994)

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie ukończył w 1973 r. Aplikację sędziowską odbył w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie. W 1977 r. powołany na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 1981 r. otrzymał nominację na funkcję sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu (wojewódzki kierownik szkolenia w latach 1982 - 1987, rzecznik dyscyplinarny od 1984 r.). W latach 1990 - 1994 prezes Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od 1994 r. Delegowany do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2004 r. W połowie 2010 r. przeniesiony w stan spoczynku. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi.

 

Wiesława Sech – Prezes (1994-2001 i 2007-2010)

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1971 r., aplikację sądową odbyła w latach 1971-1973 w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Nominację na stanowisko sędziego Sądu Powiatowego w Mielcu uzyskała w 1975 r. i końcem tego roku została przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Wiceprezes tego Sądu w latach 1980-1983 nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu otrzymała w 1983 r. Kierownik sekcji związków zawodowych, od 1988 r. przewodnicząca wydziału cywilnego. Prezes Sądu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Tarnobrzegu w latach 1994 do 2001 i od 2007 do 2010r. Kierownik szkolenia w latach 2001 – 2007. Odznaczona srebrnym krzyżem zasługi.

 

Edward Loryś - Prezes (2001-2007)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1972 r. Aplikację sądową w latach 1972-1974 odbywał w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W roku 1976 otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, a w 1977 r. został przeniesiony na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Sandomierzu. W latach 1977 - 1983 pełnił funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Sandomierzu. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu i od 1983 r. do 1990 r. pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu. Kierownik sekcji penitencjarnej od marca 1990 r. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w latach 2001-2007. W okresie 2008-2009 zastępca dyrektora Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 2009 r. sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Robert Pelewicz – Prezes (od 2010 - 2016)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Filia UMCS w Rzeszowie, aplikację sądową odbył w latach 1990 -1992 w Sądzie Wojewódzkim w Tarnobrzegu. W 1995 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. W 2003 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na okres kilku miesięcy, a następnie do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i powołany jednocześnie na stanowisko kierownika Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Nisku. Od 2007 r. sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu. Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w latach 2010 – 2016. Posiada tytuł honorowy Sędzia Europejski w 2002 r. i wyróżnienie w 2006 r.

 

dr Szymon Rożek – Prezes (od 2016 r.)

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w 1999 r. Aplikację sądową w latach 1999-2002 odbywał w sądach rejonowych okręgu tarnobrzeskiego. Od 2002 r. asesor sądowy, zaś od 2005 r. powołany na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu (przewodniczący wydziału cywilnego). W 2006 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości na okres sześciu miesięcy. Od 2013 r. delegowany do orzekania w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu. W 2016 r. powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu i powołany jednocześnie na funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

 

Barbara Rzekęć – Prezes od 2023 r.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Filia UMCSZdjęcie - PSO
w Rzeszowie. W okresie od 2004 r. do 2009 r. pracowała jako referendarz sądowy. Dnia 28 grudnia 2009 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Przemyślu, natomiast z dniem 1 sierpnia 2015 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Przeworsku (od dnia 5 stycznia 2018 r. Przewodniczący I Wydziału Cywilnego). W dniu 1 grudnia 2019 r. przeniesiona na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Od dnia 1 lutego 2021 r. delegowana do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a 1 sierpnia tego samego roku delegowana  do pełnienia czynności sędziego w Sądzie Okręgowym w Krakowie. W dniu 4 stycznia 2023 r. powołana do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, natomiast w dniu 19 stycznia 2023 r. została Przewodniczącą Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego. Dnia 17 października 2023 r. powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Ewa Sapielak
Publikacja w dniu:
Opublikował: admin
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25 364