Przejdź do treści

Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

Marta Ziarek

 

Sekretariat:
Dane kontaktowe
ul. Sienkiewicza 27
39-400 Tarnobrzeg

 

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek

 • poniedziałek 8.00 - 16.00
 • wtorek - piątek 7.30 - 15.30

 

Zakres kompetencji:

Dyrektor, jako organ sądu wchodzi w skład jego struktury organizacyjnej i działa na podstawie kompetencji określonych w przepisach ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 W szczególności, Dyrektor Sądu:

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd zadań określonych ustawą;
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
 6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy;
 7. prowadzi działalność inwestycyjną sądu;
 8. wykonuje zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami;
 9. odpowiada za przestrzeganie zasad BHP oraz przepisów przeciwpożarowych w stosunku do podległych pracowników;
 10. wykonuje zadania dyrektora sądu w sądach rejonowych w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu;
 11. sporządza projekty planów finansowych, plany finansowe oraz roczne sprawozdania z realizacji powierzonych zadań dla Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych działających w okręgu sądowym, w których nie powołano dyrektora sądu, które przedkłada Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego.

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
admin
Publikacja w dniu:
Opublikował: Paweł Dziewirz
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 25 318