Aktualności

2023-05-25
Sprawa oskarżonego Stanisława K. (lat 71, księdza katolickiego) o przestępstwo z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. W akcie oskarżenia zarzucono Stanisławowi K., że w dniu…
2022-03-23
Sprawa oskarżonego Grzegorza G. (lat 38, wykształcenie wyższe – elektronik).
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w dniu 15 marca 2022 r. 
i w akcie tym…
2021-12-27
Sprawa oskarżonego Rafała W. (lat 42, wykształcenie średnie – technik mechanik). Rafałowi W. postawiono łącznie 21 zarzutów, tj.:
- wielokrotnego rozpijania małoletnich (art. 208…
2021-11-25
Sprawa oskarżonego Ernesta M. (lat 31, wykształcenie średnie – technik informatyki).
Ernestowi M. postawiono łącznie 8 zarzutów, tj.:
- zgwałcenia dwóch małoletnich poniżej lat 15…
2021-09-22
Sprawa oskarżonego Romana S. (lat 34, wykształcenie wyższe – mechanik okrętowy) i Piotra K. (lat 55, wykształcenie zawodowe – rolnik). 

Romanowi S. postawiono trzy zarzuty.…
2021-05-04
Wniosek Zenona K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (na podstawie art. 552 § 1 i art. 554 § 4 kpk. Wnioskodawca domaga się zasądzenia 
od Skarbu…
2021-03-09
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu w dniu 26 listopada 2020 r. Oskarżonym jest Józef G. (lat 59, ksiądz katolicki, były proboszcz jeden z…
2021-03-05
Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął najpierw do Sądu Okręgowego w Tarnowie, ale ten stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Tarnobrzegu. Do tut. Sądu…
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opis zmiany: b/d