Sygn. akt II K 7/23 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonego Leszka B. (lat 43, wykształcenie średnie – technik mechanik). Prokurator stawia oskarżonemu dwa zarzuty. 

Po pierwsze, zarzuca mu, że działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. w B. w celu osiągniecia korzyści majątkowej, mając świadomość braku możliwości wywiązania się przez spółkę z zaciągniętych zobowiązań z powodu braku płynności finansowej i zadłużenia spółki, wprowadził w błąd jej udziałowców oraz inne osoby dostarczające jabłka i owoce, dokonujące zakupów towarów od spółki i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, u których spółka zamawiała usługi, bądź dokonywała zakupu towarów, co do zamiaru i możliwości uiszczenia opłaty za pobrany towar i świadczone usługi, czym doprowadził udziałowców, dostawców, osoby dokonujące zakupów od spółki oraz podmioty gospodarcze do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 11.870.749,51 zł (łącznie pokrzywdzonych jest 232 osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i instytucje), co stanowi przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 2 kk.

Po drugie, zarzuca oskarżonemu, że w okresie od 30 stycznia 2016 r. do 5 września 2017 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. w B., nie zgłosił do Sądu wniosku 
o upadłość, pomimo tego, że z dniem 31 grudnia 2015 r. powstały warunki uzasadniające upadłość tej spółki, tj. o przestępstwo z art. 586 ksh.

W akcie oskarżenia Prokurator wnioskuje o przesłuchanie na rozprawie 245 świadków.

Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na dzień 4 grudnia 2023 r. godz. 9.30.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-09-14 08:45
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2023-09-19 09:33
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 81