Kolegium Sądu

Przewodniczący Kolegium

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu - Szymon Rożek 

Członkowie:

W-ce PSO Marcin Rogowski 
SSO Anna Moskal
SSO Józef Dyl

PSR Dorota Kozubal
PSR Ewa Król
PSR Anna Lipiarz
PSR Paweł Bronkiewicz
W-ce PSR Edyta Kociubowska
 

Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie:

 1. Kolegium Sądu okręgowego składa się z:
 • Prezesa Sądu Okręgowego;
 • najstarszego służbą Wiceprezesa Sądu Okręgowego;
 • przedstawicieli Sądów Rejonowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego, wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym z każdego sądu rejonowego;
 • dwóch przedstawicieli Sądu Okręgowego wybranych przez zebranie sędziów spośród sędziów tego sądu.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 usp;
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-16 23:31
Wytworzył:
Paweł Dziewirz
Publikacja w dniu: 2019-04-17 09:04
Opublikował:
Paweł Dziewirz
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 24 165