Przejdź do treści

Sygn. akt II K 30/23 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonych: Janiny K. (lat 70, wykształcenie średnie – technik ekonomista), Krzysztofa K. (lat 44, wykształcenie wyższe ekonomiczne), Genowefy K. (lat 73, wyksztalcenie średnie ogólne), Bożeny Sz. (lat 62, wykształcenie średnie ekonomiczne), Teresy R. (lat 60, wykształcenie średnie rolnicze), Danuty Rz. (lat 64, wykształcenie średnie ogólne), Mariana R. (lat 85, wykształcenie średnie rolnicze) i Heleny K. (lat 81, wykształcenie wyższe pedagogiczne) o szereg przestępstw (łącznie 25 zarzutów) na szkodę Banku Spółdzielczego w Grębowie, Banku Spółdzielczego w Rudce-Tartak, Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Najpoważniejsze zarzuty to działanie w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegającej na udzielaniu kredytów z naruszeniem procedur, przywłaszczaniu środków pieniężnych zdeponowanych w Banku i inwestowaniu tych środków na rachunkach maklerskich, podrabianiu dokumentów bankowych i poświadczaniu nieprawdy w dokumentach, zakładaniu rachunków bankowych na osoby fikcyjne i nieżyjące, nadużywanie uprawnień oraz niedopełnianie obowiązków (art. 258 § 3 kk, 296 kk w zw. z art. 77 ust. 2 ustawy o rachunkowości i art. 171 ust. 4 Ustawy Prawo bankowe, 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 270 § 1 kk, 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 4 kk). 

Akta sprawy liczą sobie na tę chwilę 33 tomy, a sam akt oskarżenia ma 159 stron. W akcie oskarżenia Prokurator wnosi o przesłuchanie na rozprawie 61 świadków (z ogólnej liczby 131 świadków). 

Na dzień 25 lipca 2023 r. zaplanowano posiedzenia w przedmiocie rozstrzygnięcia o dalszym stosowaniu tymczasowego aresztowania (w chwili wniesienia aktu oskarżenia 
w areszcie przebywało 6 oskarżonych), a na dzień 12 września 2023 r. na godz. 11.00 posiedzenie organizacyjne.

Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy przedłużył tymczasowe areszty (sześciorgu oskarżonym) do dnia 23 października 2023 r. 

Na posiedzeniu organizacyjnym wyznaczono następujące terminy rozpraw: 17.10.2023 r., 18.10.2023 r., 25.10.2023r., 8.11.2023 r., 21.11.2023 r. i 22.11.2023 r. Wszystkie rozprawy wyznaczono na godz. 9.00, z wyjątkiem rozprawy w dniu 25.10.2023 r., która odbędzie się o godz. 10.00.

Kolejne terminy to: 12.12.2023 r., 3.01.2024 r. godz. 10.00 oraz 17.01.2024 r. godz. 9:30 oraz 21.01.24r. godz. 10:00 i 28.02.24.r godz. 9:30 (sala 201)

Następne terminy rozpraw to: 25.06.2024 r. godz. 10:40, 26.06.2024 r. godz. 9:00, 16.07.2024 r. godz. 9:00 i 17.07.2024 r. godz. 9.00 (wszystkie rozprawy na sali 201).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 321