Przejdź do treści

Sygn. akt II K 94/22, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Sprawa oskarżonego Grzegorza G. (lat 38, wykształcenie wyższe – elektronik).
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w dniu 15 marca 2022 r. 
i w akcie tym oskarżono Grzegorza G. o to, że:
- w dniu 3 lipca 2021 r. na drodze wojewódzkiej nr 877 w Stalowej Woli umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki AUDI S7, znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej 3 promile oraz pod wpływem leku Baclofen Polpharma (mającym negatywny wpływ na zdolności psychometryczne człowieka) poruszając się z niedozwoloną, niebezpieczną i niedostosowaną do panujących warunków drogowych prędkością (wynoszącą co najmniej 120 km/h i przekraczając ją o co najmniej 30 km/h względem prędkości dozwolonej) w trakcie pokonywania zakrętu, mając ograniczoną widoczność podjął manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, doprowadzając do zderzenia z poruszającym się z naprzeciwka prawidłowym pasem ruchu pojazdem i w konsekwencji spowodował nieumyślnie wypadek, w wyniku którego kierujący tamtym pojazdem i jego pasażerka doznali wielonarządowych obrażeń ciała skutkujących ich zgonem na miejscu zdarzenia, a małoletni pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ruchu na okres powyżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk,
- w tym samym dniu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk.    

Ostatnie terminy rozpraw to: 5 i 24 stycznia 2023 r. (obie o godz. 10.30).

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 28 lutego 2023 r. godz. 10.30.

Rozprawa wyznaczona na dzień 28 lutego 2023 r. została odwołana z powodu choroby sędziego.

Kolejny termin rozprawy to 28 marca 2023 r. godz. 10.30.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.30.

Następny termin to 30 maja 2023 r. godz. 9.30.

Rozprawa w tym dniu została odwołana i nie wyznaczono jeszcze kolejnego terminu.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 4 sierpnia 2023 r. godz. 9.30.

Następny termin to 29 listopada 2023 r. godz. 10.30.

Termin publikacji wyroku 13 grudnia 2023 r. godz. 13.00.

W tym dniu Sąd Rejonowy w Stalowej Woli wydał wyrok, w którym uznał oskarżonego za winnego popełnienia obu czynów zarzucanych aktem oskarżenia i wymierzył mu karę łączną 14 lat pozbawienia wolności. Oprócz tego Sąd orzekł wobec oskarżonego dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i zasądził od niego nawiązki (po 100.000 zł na rzecz każdego z trojga małoletnich pokrzywdzonych oraz 5.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym). Nadto Sąd obciążył oskarżonego kosztami postępowania. Wyrok ten nie jest jeszcze nieprawomocny. 

Dnia 17 maja 2024 r. akta sprawy wpłynęły do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z apelacją obrońców oskarżonego.

Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II Ka 162/24.

Termin rozprawy apelacyjnej nie został jeszcze wyznaczony.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 946