Skip to main content

Sygn. akt II K 61/23 Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa oskarżonych: Vitalija S. (lat 26, wykształcenie średnie) i Oksany P. (lat 23, wykształcenie średnie). Akt oskarżenia wpłynął do tut. Sądu w dniu 15 grudnia 2023 r. 

Pierwszemu z oskarżonych postawiono dwa zarzuty. Po pierwsze, że w okresie od sierpnia 2022 r. do 4 października 2022 r. znęcał się psychicznie i fizycznie w połączeniu ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa nad małoletnim poniżej lat 15 i pozostającym od niego w stałym stosunku zależności w ten sposób, że wielokrotnie stosował wobec niego przemoc oraz doprowadził małoletniego do obcowania płciowego, narażając tym samym pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 207 § 1a i § 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. 

Po drugie, że w dniu 4 października 2022 r. w Stalowej Woli działając ze szczególnym okrucieństwem, w zamiarze bezpośrednim, usiłował pozbawić życia małoletniego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na udzielona małoletniemu pomoc medyczną, tj. o przestępstwo a art.  13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 i 2 pkt 1 i 2 kk i art. 156 § 1 pkt 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. 

Oskarżonej zarzucono natomiast, że w okresie od sierpnia 2022 r. do 4 października 2022 r., działając z zamiarem ewentualnym udzieliła pomocy oskarżonemu w fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad swoim małoletnim synem oraz w co najmniej jednokrotnym doprowadzeniu go do obcowania płciowego ze szczególnym okrucieństwem i że jako matka mająca szczególny obowiązek opieki nad dzieckiem pozostawiła całkowicie niesamodzielnego syna pod wyłączną opieką oskarżonego, godząc się, że ten wielokrotnie stosował wobec niego przemoc, czym ułatwiła oskarżonemu popełnienie czynu zabronionego (opisanego wyżej) narażając jednocześnie małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 207 § 1a i § 2 kk i art. 197 § 1 i 3 pkt 2 i § 4 kk i art. 157 § 1 kk i art. 157 § 2 kk i art. 160 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Terminy rozpraw wyznaczono na: 21.03.24.r., 11.04.24r., 25.04.24r. i 9.05.24r. (wszystkie sprawy o godz. 10:00 na sali nr 201)

Posiedzenie organizacyjne wyznaczono na 29.02.2024 r.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu:
Opublikował: tester1
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2