Sygn. akt II K 94/22, Sąd Rejonowy w Stalowej Woli

Sprawa oskarżonego Grzegorza G. (lat 38, wykształcenie wyższe – elektronik).
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli w dniu 15 marca 2022 r. 
i w akcie tym oskarżono Grzegorza G. o to, że:
- w dniu 3 lipca 2021 r. na drodze wojewódzkiej nr 877 w Stalowej Woli umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki AUDI S7, znajdując się w stanie nietrzeźwości wynoszącym co najmniej 3 promile oraz pod wpływem leku Baclofen Polpharma (mającym negatywny wpływ na zdolności psychometryczne człowieka) poruszając się z niedozwoloną, niebezpieczną i niedostosowaną do panujących warunków drogowych prędkością (wynoszącą co najmniej 120 km/h i przekraczając ją o co najmniej 30 km/h względem prędkości dozwolonej) w trakcie pokonywania zakrętu, mając ograniczoną widoczność podjął manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym, doprowadzając do zderzenia z poruszającym się z naprzeciwka prawidłowym pasem ruchu pojazdem i w konsekwencji spowodował nieumyślnie wypadek, w wyniku którego kierujący tamtym pojazdem i jego pasażerka doznali wielonarządowych obrażeń ciała skutkujących ich zgonem na miejscu zdarzenia, a małoletni pasażer pojazdu doznał obrażeń ciała powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ruchu na okres powyżej 7 dni, tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 kk i art. 177 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 178 § 1 kk,
- w tym samym dniu prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny znajdując się w stanie nietrzeźwości, tj. o przestępstwo z art. 178 a § 1 kk.    

Ostatnie terminy rozpraw to: 5 i 24 stycznia 2023 r. (obie o godz. 10.30).

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 28 lutego 2023 r. godz. 10.30.

Rozprawa wyznaczona na dzień 28 lutego 2023 r. została odwołana z powodu choroby sędziego.

Kolejny termin rozprawy to 28 marca 2023 r. godz. 10.30.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.30.

Następny termin to 30 maja 2023 r. godz. 9.30.

Rozprawa w tym dniu została odwołana i nie wyznaczono jeszcze kolejnego terminu.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 4 sierpnia 2023 r. godz. 9.30.

Następny termin to 26 października 2023 r. godz. 10.30.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-03-23 15:08
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2023-10-02 08:13
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 794