Konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Stanowisko pracy
asystent sędziego - 4 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy
Komunikaty

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023r., poz. 217 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U. z 2013r. poz. 1228 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - 4 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy.

Komunikat z dnia 23 marca 2023 roku, dotyczący konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Komunikat z dnia 30 marca 2023 roku, dotyczący konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

Komunikat z dnia 31 marca 2023 roku, o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - 4 etaty.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-02-20 14:38
Wytworzył:
Monika Gajda
Publikacja w dniu: 2023-04-24 18:45
Opublikował:
Monika Gajda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 3 225