Konwencja Nowojorska

KONWENCJA NOWOJORSKA

Zgodnie z art. 2 ust 1 Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 roku – Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu jest organem  pośredniczącym w przyjmowaniu i przesyłaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych.

Wykaz państw będących uczestnikami Konwencji nowojorskiej:

Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Brazylia, Burkina Faso,  Chile, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Liberia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo-afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Urugwaj, Watykan, Wyspy Zielonego Przylądka. 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa w państwie, które  jest uczestnikiem Konwencji nowojorskiej, wierzyciel alimentacyjny może dochodzić roszczeń  alimentacyjnych w oparciu o jej przepisy.

W tym celu  do wniosku skierowanego  do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu  wierzyciel winien dołączyć  poniżej wskazane wymagane dokumenty:

1. pełnomocnictwo,

2. odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności - zamiast klauzuli wykonalności,

3. zaświadczenie z sądu, że od orzeczenia nie służył już żaden zwyczajny środek odwoławczy,

4. kserokopia dowodu doręczenia  pozwanemu  odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie,

5. odpis skrócony aktu małżeństwa,

6. odpis skrócony - gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego,

  • odpis skrócony - gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego,
  • odpis zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego,

7. odpis prawomocnego orzeczenia  sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego  - dotyczy  przypadku gdy osoby uprawnionej nie reprezentuje rodzic.

8. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki gdy dziecko ukończy 16 lat – zaświadczenie powinno zwierać informację o terminie zakończenia nauki (dzień/miesiąc/rok).

9. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące,

10. Oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej do dochodzenia alimentów,

11. informacja dotycząca konta bankowego ( nazwa i adres banku, IBAN i numer konta, numer SWIFT/BIC),

12. podpisane fotografie: dłużnika i dziecka.

 

FORMULARZE:

1. pismo przewodnie kierowane do Sądu,

2. wniosek o egzekucję alimentów,

3. pełnomocnictwa

4.wykaz zaległości 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-04-18 09:02
Wytworzył:
Halina Rojek
Publikacja w dniu: 2017-02-22 09:16
Opublikował:
Halina Rojek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 8 983