KONWENCJA HASKA 2007

KONWENCJA HASKA

Konwencja Haska o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 roku.

Wykaz państw będących stronami Konwencji

poniższy wykaz nie uwzględnia państw członkowskich do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009  

Albania, Norwegia, Bośnia i Hercegowina, Ukraina, Czarnogóra, Stany Zjednoczone Ameryki, Turcja.

Zakres stosowania Konwencji:

  • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
  • w sprawie zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek jednocześnie jest składany z wnioskiem o odzyskanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz osoby poniżej 21 roku życia.
  • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II i III Konwencji.

W celu wykonania orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) - wnioskodawca wraz z pismem skierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu winien dołączyć wymagane dokumenty:

1.  wniosek osoby uprawnionej

  • o uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia,
  • wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym,

2. odpis orzeczenia z poświadczeniem jego prawomocności i wykonalności - zamiast klauzuli wykonalności,

3. dokument wydany przez właściwy sąd stwierdzający wykonalność orzeczenia,

4. dokument poświadczający należyte powiadomienie – wymagany jest gdy pozwany nie był obecny ani nie był reprezentowany na rozprawie – dokument  ten nie ma zastosowania do ugód,

5. Formularz informacji o sytuacji finansowej,

6. szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące z podaniem daty jej wyliczenia,

7. gdy osoba uprawniona do alimentów ukończyła 18 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. W zaświadczeniu powinna być zawarta informacja o planowanym terminie ukończenia nauki  z podaniem: dzień /miesiąc/rok.

Formularze:

A.   Wniosek o uznanie lub o uznanie i wykonanie 

1.  Wniosek o uznanie lub o uznanie i wykonanie   -  Art.10(1)a   - polska

2.  Wniosek o uznanie lub o uznanie i wykonanie   -  Art.10(1)a -  angielska

3.  Informacje zastrzeżone wnioskodawcy   - Art. 10(1)a  - polska

4.  Informacje zastrzeżone wnioskodawcy   - Art. 10(1)a  - angielska

5.  Informacja o sytuacji finansowej   - polska

6.  Informacja o sytuacji finansowej   - angielska

 

B.   Wniosek o  wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym

1.    Wniosek o  wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym    -  Art.10(1)b  - polska

2.    Wniosek o  wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w Państwie wezwanym    -  Art.10(1)b – angielska

3.    Informacje zastrzeżone wnioskodawcy   - Art. 10(1)b  - polska

4.    Informacje zastrzeżone wnioskodawcy   - Art. 10(1)b - angielska

5.    Informacja o sytuacji finansowej   - polska

6.    Informacja o sytuacji finansowej   - angielska

 

C.   Wniosek o  wydanie  orzeczenia

1.   Wniosek o  wydanie  orzeczenia   -  Art.10(1)c i d - polska

2.   Wniosek o  wydanie  orzeczenia   -  Art.10(1)c i d - angielska

3.   Informacje zastrzezone wnioskodawcy - Art. 10(1)c i d - polska 

4.   Informacje zastrzezone wnioskodawcy - Art. 10(1)c i d - angielska

 

D.   Wniosek o  zmianę   orzeczenia

1.   Wniosek o  zmianę  orzeczenia   -  Art.10(1)e i f  oraz  2(b) i c - polska

2.   Wniosek o  zmianę  orzeczenia   -  Art.10(1)e i f  oraz  2(b) i c  - angielska

3.   Informacje zastrzezone wnioskodawcy - Art. 10(1)e i f oraz  2(b) i c- polska 

4.   Informacje zastrzezone wnioskodawcy - Art. 10(1)e i f oraz  2(b) i c- angielska

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-02-22 09:18
Wytworzył:
Halina Rojek
Publikacja w dniu: 2017-03-03 13:24
Opublikował:
Halina Rojek
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 5 084