Opłaty sądowe - III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Strona wnosząca odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Obowiązku takiego nie ma również pracownik wnoszący powództwo do sądu, jednakże w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 zł od pracownika i pracodawcy pobiera się opłatę stosunkową od wszystkich podlegających opłacie pism (art. 35 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych zdanie drugie)​. 

Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie więcej jednak niż 200.000 zł (art. 13 ust. 2 ustawy). 

W sprawach z zakresu prawa pracy od pracodawcy pobiera się opłatę podstawową wyłączenie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 35 ustawy zdanie pierwsze). Opłata podstawowa wynosi 30 zł (art. 13 ust. 3 ustawy).

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2012-02-28 10:54
Wytworzył:
Anna Kaptur
Publikacja w dniu: 2019-09-09 10:03
Opublikował:
Anna Kaptur
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 29 386