E-SĄD

 

Ważnym momentem dla polskiego sądownictwa było utworzenie z dniem 1 stycznia 2010 r. w Sądzie Rejonowym w Lublinie XVI Wydziału Cywilnego (e-Sądu) na podstawie Ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy-Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 26, poz. 156 z. późn. zm.)

Sąd ten rozpoznaje pozwy wnoszone drogą elektroniczną w postępowaniu upominawczym (e-Sąd). Właściwością tego sądu jest obszar całego kraju. Warto podkreślić, iż orzeczenia sądu zapadające drogą elektroniczną, otrzymuje powód, zaś pozwany otrzymuje nakaz zapłaty w wersji papierowej lub elektronicznie – jeśli zgodzi się na taką komunikację z sądem.

Zaletą elektronicznego postępowania upominawczego jest nade wszystko przyśpieszenie i uproszczenie procesu, znaczące obniżenie kosztów postępowania przed sądem oraz szybkie wydanie nakazu.

Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym rozpatrywane są przez sędziów lub referendarzy sądowych, nie zaś automatycznie przez system informatyczny. Sam system jedynie przyśpiesza procedurę wydawanego orzeczenia, zaś stronom daje możliwość komunikacji z sądem drogą elektroniczną.

 

 

System dostępny na stronie:

https://www.e-sad.gov.pl/

 


INFORMACJA

 

Widząc potrzebę większego informowania społeczeństwa o istocie elektronicznego postępowania upominawczego Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło inicjatywę przygotowania broszury w postaci elektronicznej, która przybliży samo postępowanie oraz sposoby ewentualnej obrony przed wydanym w sprawie nakazem.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2011-11-17 00:54
Wytworzył:
Piotr Kowalczyk
Publikacja w dniu: 2018-06-01 22:04
Opublikował:
Piotr Kowalczyk
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 33 768