Konkurs na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu

Stanowisko pracy
asystent sędziego - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Komunikaty

Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na podstawie art. 155 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.2072 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku sprawie przeprowadzania konkursu na asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228) ogłasza konkurs na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu - 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy.

Komunikat z dnia 10 sierpnia 2022 roku, dotyczący konkursu na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu.

Komunikat z dnia 19 sierpnia 2022 roku, dotyczący konkursu na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu.

Komunikat z dnia 23 sierpnia 2022 roku, dotyczący konkursu na zastępstwo asystenta sędziego w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu, stanowiący listę osób zakwalifikowanych do zatrudnienia.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2022-07-11 14:31
Wytworzył:
Monika Gajda
Publikacja w dniu: 2022-09-15 14:53
Opublikował:
Monika Gajda
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 1 398