Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego z dnia 6 listopada 2023 r. "Sprawiedliwość naprawcza. Mediacja jako narzędzie w resocjalizacji skazanych".

W dniu 6 listopada 2023 r. w budynku Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odbyło się kolejne, w ramach kadencji na lata 2023–2027, posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego.

W związku z obchodzonym w miesiącu październiku ogólnopolskim tygodniem mediacji, posiedzenie Rady poświęcone zostało tematowi: ,,Sprawiedliwość naprawcza. Mediacja jako narzędzie w resocjalizacji skazanych”. 

Na wstępie Przewodnicząca Rady Pani Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Barbara Rzekęć przedstawiła uczestników posiedzenia i powitała obecnych członków Rady oraz zaproszonych gości. 

Zdjęcie - Rada Terenowa


W posiedzeniu brali udział członkowie Rady wyznaczeni przez Prezydentów Miast – Tarnobrzega, Stalowej Woli i Mielca, sędziowie wskazani przez Prezesów Sądów Okręgowych, Prokurator Okręgowy w Tarnobrzegu, prokuratorzy wskazani przez Prokuratorów Okręgowych, przedstawiciele służb mundurowych wyznaczeni kolejno przez: Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie, Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej (zakłady karne), przedstawiciele administracji rządowej wskazani przez Wojewodę Podkarpackiego oraz Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej Sądów Rejonowych okręgu tarnobrzeskiego, jak też mediatorzy z listy mediatorów stałych wpisanych na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu.

Zdjęcie - Rada Terenowa


Tematyka posiedzenia Rady miała na celu przybliżenie uczestnikom, zaangażowanym w proces resocjalizacji skazanych, ideę sprawiedliwości naprawczej, zorientowanej na możliwie najpełniejsze wynagrodzenie wyrządzonych przez sprawcę krzywd, przy założeniu aktywnego udziału pokrzywdzonego, sprawcy i osób z lokalnej społeczności. Mediacja w postępowaniu karnym wykonawczym jest metodą urzeczywistnienia idei sprawiedliwości naprawczej.

W ramach posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego wygłoszone zostały trzy wykłady. Pierwszy z wykładów pt.: „Mediacje po wyroku – możliwości i bariery” przedstawiła Pani dr hab. prof. ucz. UMCS w Lublinie - Agnieszka Lewicka-Zelent. Drugi wykład poświęcony został tematyce: „Mediacje w warunkach izolacji penitencjarnej. Praktyczny aspekt problemu”, a zaprezentowali go przedstawiciele służby więziennej: ppor. Michał Bąk i mł. chor. Katarzyna Szerszeń. Trzeci z wykładów wygłosiła Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krakowie, Sekretarz Małopolskiej Rady do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Pani Agnieszka Bogusz. Pani Kurator swoje wystąpienie poświęciła tematowi: „Doświadczenia Małopolskiej Rady ds. Społecznej Readaptacji Osób Skazanych w kontekście mediacji po wyroku”. 

          Zdjęcie - Rada Terenowa       Zdjęcie - Rada Terenowa

Prelegenci podkreślali rolę mediacji w resocjalizacji skazanych, zwracali przy tym na uwagę nie tylko na korzyści, ale też na bariery i problemy na jakie natrafiają w procesie wdrażania idei sprawiedliwości naprawczej w zakładach karnych w apelacji lubelskiej krakowskiej i rzeszowskiej, w szczególności w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych. 

Na zakończenie Pani Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu podziękowała prelegentom za wygłoszone wykłady, a wszystkim obecnym gościom za ich wysłuchanie i udział w posiedzeniu.
 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2023-11-21 09:16
Wytworzył:
Marta Jarosz-Midura
Publikacja w dniu: 2023-11-24 12:52
Opublikował:
Marta Jarosz-Midura
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 31