Sprawca wypadku drogowego w Dymitrowie Dużym poddał się karze.

            Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w dniu 16 stycznia 2013 roku wydał wyrok w stosunku do Krzysztofa O. i uznał go za winnego tego, że:

  • w dniu 27 czerwca 2012 roku w Dymitrowie Dużym kierował samochodem będąc w stanie nietrzeźwości czym nie zastosował się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B  - tj. przestępstwa z art.178a § 1 i § 4 kk i skazał go za to na karę 2 lat pozbawienia wolności;
  • w dniu 27 czerwca 2012 roku w Dymitrowie Dużym umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem osobowym i nie zachował należytych środków ostrożności niewłaściwie obserwując drogę w następstwie czego doprowadził do potrącenia pokrzywdzonej w wyniku czego doznała ona obrażeń skutkujących jej śmierć, a następnie zbiegł z miejsca wypadku – tj. przestępstwa zart.177 § 2 kk w zw. z art.178 § 1 kk  i za to skazał go na karę 10 lat pozbawienia wolności.

Orzekł karę łączną 10 lat pozbawienia wolności i środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze.

Na poczet kary pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania Krzysztofowi O. od 27 czerwca 2012r. do dnia wydania wyroku.

Orzekł nawiązkę na rzecz oskarżyciela posiłkowego w kwocie 10.000 złotych oraz zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym w kwocie 1.771,20 złotych.

Ponadto obciążył oskarżonego Krzysztofa O. kosztami postępowania w sprawie
w kwocie ponad 10.000 złotych.

Oskarżony Krzysztof O. poddał się karze i wnosił o orzeczenie wobec niego wyroku
o treści wyżej podanej.

Wyrok nie jest prawomocny.

 

 

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2013-01-17 11:51
Wytworzył:
Jozef Dyl
Publikacja w dniu: 2013-01-17 11:51
Opublikował:
Jozef Dyl
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 2 613