Sygn. akt II K 51/16, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa Kamila H. oskarżonego o nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu i zdrowiu wielu osób (wypadek drogowy w Weryni w dniu 26 marca 2016 r., w którym śmierć poniosło pięć osób, a jedna doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). W sprawie przeprowadzono już w zasadzie wszystkie wnioskowane dowody ale na rozprawie w dniu 15 lutego 2017 r. w trakcie przesłuchania jednego ze świadków okazało się, że byli jeszcze inni bezpośredni świadkowie zdarzenia (nie przesłuchani w tym charakterze w toku postępowania przygotowawczego) i istnieją zdjęcia miejsca zdarzenia wykonane tuż po wypadku. Z tych też względów Sąd odroczył rozprawę i w trybie art. 396a § 1 kpk zakreślił prokuratorowi termin (do 15 kwietnia 2017 r.) do zebrania i przedstawienia dodatkowych dowodów (m.in. przesłuchania świadka, przeprowadzenia konfrontacji świadków, pozyskanie zdjęć, a także przeprowadzenie uzupełniającej opinii biegłego uwzględniającej powyższy, dodatkowy materiał dowodowy). Prokuratura w zakreślonym terminie wykonała zlecone czynności. Na rozprawie w dniu 19 maja 2017 roku zapadł wyrok w tej sprawie (nieprawomocny). Uznano oskarżonego Kamla H. za winnego dokonania zarzucanego mu czynu stanowiącego przestępstwo z art. 173 § 2 i § 4 kk i za to na podstawie art. 173 § 4 kk skazano go na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności (kara bezwzględna) oraz orzeczono wobec niego zakz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres trzech lat. Dodatkowo nałożono na oskarżonego obowiązek naprawnienia szkody, polegajcy na zapłacie zadośćuczynień w kwotach po 15000 zł na rzecz dwojga oskarżycieli posiłkowych. Powyższy wyrok został zaskarżony apelacjami przez Prokuratora Okręgowego w Tarnobrzegu, obrońców oskarżonego oraz pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 10 października 2017 roku utrzymał w mocy wyrok tut. Sądu (zmieniając jedynie część rozstrzygnięć o kosztach postępowania). 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2017-02-16 12:11
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2018-03-15 08:58
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 4 420