Sygn. akt II K 65/18, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Sprawa dotyczy Konrada Mariana K. (lat 28, technika informatyka), któremu Prokurator zarzuca popełnienie szeregu  czynów zabronionych. Najpoważniejsze zarzuty to: zabójstwo jednej osoby w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie  (art. 148 § 2 kk), usiłowanie zabójstwa kolejnych dziewięciu osób (art. 148 § 2 kk w związku z art. 13 § 1 kk), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenie czynności narządów ciała i naruszenie nietykalności cielesnej (art. 156 § 1 kk, art. 157 § 2 kk i art. 217 § 1 kk), a także dokonanie oszustw (art. 286 § 1 kk). Opisanych wyżej czynów przeciwko życiu i zdrowiu Konrad Marian K. dopuścił się w dniu 20 października 2017 roku w Stalowej Woli na terenie galerii handlowej Vivo. 

Z uwagi na stwierdzoną niepoczytalność sprawcy (art. 31 § 1 kk) Prokurator we wniosku, który wpłynął do tut. sądu w dniu 23 października 2017 roku - wnosi o umorzenie postępowania karnego i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Termin posiedzenia w tej sprawie został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2018 roku godz. 9:00 - sala 222.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2018-10-12 08:34
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2018-10-30 08:13
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 73