Sygn. akt II Ko 2/21, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu

Wniosek Zenona K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie (na podstawie art. 552 § 1 i art. 554 § 4 kpk. Wnioskodawca domaga się zasądzenia 
od Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu odszkodowania w wysokości 16.500 zł oraz zadośćuczynienia 1.980.000 zł.

W uzasadnieniu żądania wskazano, że wnioskodawca został niesłusznie skazany w sprawie karnej wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 31 października 2017 r. (sygn. akt II K 65/16) na karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. Na skutek apelacji jego obrońcy Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia 12 lipca 2018 r. (sygn. akt II AKa 7/18) uniewinnił wnioskodawcę od zarzutu popełnienia przestępstwa potrójnego zabójstwa ale uznał go jednocześnie za winnego popełnienia przestępstwa z art. 240 § 1 kk (tj. niezawiadomienia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw) i za powyższe skazał go na karę 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając mu na poczet orzeczonej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 12 lipca 2018 r. Od tego wyroku kasację wywiódł obrońca skazanego i w wyniku tej kasacji uchylono zaskarżony wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w części uznającej winę wnioskodawcy i umorzono postępowanie (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2020 r.). Zdaniem wnioskodawcy był więc on niesłusznie pozbawiony wolności przez okres 2 lat i 9 miesięcy (2 lata i 8 miesięcy tymczasowego aresztowania zaliczonego następnie na poczet kary orzeczonej w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie oraz dodatkowo jeszcze jeden miesiąc odbywania tej kary pozbawienia wolności). 

Termin rozprawy wyznaczano w tej sprawie na dzień 17 maja 2021 r. godz. 9.00, sala nr 222.

Termin kolejnej rozprawy wyznaczano na dzień 21 czerwca 2021 r. godz. 9.00, sala 222.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia: 2021-05-04 10:28
Wytworzył:
SSO Marek Nowak
Publikacja w dniu: 2021-05-28 08:31
Opublikował:
SSO Marek Nowak
Opis zmiany: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 140