Przejdź do treści

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego

Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego. 

I. Rada Terenowa do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego kolejnej kadencji została powołana do życia Zarządzeniem Nr 11/23 Wojewody Podkarpackiego z 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego.

Zasady i tryb powoływania rad oraz zasady działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz.U. z 1998 r. Nr 113, poz. 723 z późn. zm.).

Organem wykonawczym Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego jest Prezydium Rady, w skład którego wchodzą:

Przewodniczący Rady – Barbara Rzekęć – Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu
Sekretarz Rady – Marta Jarosz-Midura – kurator specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Mielcu

członkowie Prezydium:

  • Pani Agnieszka Puchalska – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Przemyślu, 
  • Pani Małgorzata Parylak – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Krośnie, 
  • Pani Lucyna Małek-Adamiak – przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
  • Pan Zbigniew Sapielak – przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy, 
  • Pan Piotr Zalewski – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. 

II.  Regulamin pracy Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego

III. Protokół z posiedzenia Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2023 r. 

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla obszaru Województwa Podkarpackiego za rok 2022

 

Informacje o działalności Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rada-glowna-ds-spolecznej-readaptacji-i-pomocy-skazanym

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Dokument z dnia:
Wytworzył:
Marta Jarosz-Midura
Publikacja w dniu:
Opublikował: adminso
Zatwierdzony przez: b/d
Ilość wyswietleń dokumentu: 380